Cauta:

ACTIVITATEA ÎN INSTANŢE - Medie de peste 850 dosare de soluţionat/judecător din Maramureş, în 2016

Categorie: Justitie | Autor: Cătă ŢINEGHE | (18 martie 2017, 19:20)

Fiecare judecător din Maramureş a soluţionat sute de dosare în cursul anului trecut, indică un raport întocmit de reprezentanţii Tribunalului Maramureş.

Pentru calcularea acestui indicator statistic, numit “încărcătură pe judecător” a fost avut în vedere numărul de dosare ce a revenit spre soluţionare Tribunalului Maramureş în raport cu competenţa sa funcţională, în sensul judecării în stadiul procesual fond dar şi în apel şi recurs, cu consecinţa multiplicării numărului dosarelor în raport de numărul membrilor completurilor de judecată. Astfel, pentru a analiza volumul de activitate al unui judecător s-a ţinut cont de împrejurarea că în apel cauzele sunt judecate de un complet format din doi judecători, iar în recurs de un complet format din trei judecători, au explicat reprezentanţii instituţiei.

# Aproape 600 dosare pe judecător, la Tribunalul Maramureş

În anul de referinţă, judecătorii de la Tribunalul Maramureş, precum şi cei de la instanţele din circumscripţia acestuia au avut de soluţionat, în medie, 853,5 dosare (faţă de 711 în anul 2015 şi 805 în anul 2014). Din analiza rapoartelor statistice privind încărcatura pe judecător, întocmite pe categorii de instanţe, se remarcă faptul că la nivelul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, media cauzelor de soluţionat pe judecător a fost de 577,3 dosare, iar la judecătoriile aflate în circumscripţia Tribunalului Maramureş de 1100,5 dosare. Cifra de 577,3 dosare plasează Tribunalul Maramureş sub media pe ţară, calculată la nivelul tribunalelor care este de 723,7 dosare. Media de 1100,5 dosare de soluţionat pe judecător, rezultată la nivelul judecătoriilor aflate în aria de competenţă a Tribunalului Maramureş plasează aceste instanţe luate împreună peste media pe ţară, calculată la nivelul judecătoriilor care este de 1082,7 dosare.

# Judecătoriile Sighet şi Baia Mare, în top

Aşadar la judecătorii, peste media de 1100,5 dosare de soluţionat pe judecător (implicit şi peste media pe ţară de 1082,7 dosare) se situează Judecătoria Sighetu Marmaţiei – 1400,5 dosare de soluţionat pe judecător şi Judecătoria Baia Mare – 1221,5 dosare de soluţionat pe judecător. Sub media calculată de 1100,5 dosare de soluţionat pe judecător (implicit şi sub media pe ţară de 1082,7 dosare) se situează Judecătoria Vişeu de Sus – 975,2 dosare de soluţionat pe judecător, Judecătoria Târgu Lăpuş – 625,7 dosare de soluţionat pe judecător şi Judecătoria Dragomireşti – 538,8 dosare de soluţionat pe judecător. Potrivit cifrelor, pe ansamblu, la Tribunalul Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, împreună cu judecătoriile aflate în circumscripţia sa, încărcătura cauzelor soluţionate a fost de 578,7 cauze pe judecător, iar pe categorii de instanţe, de 753,6 cauze pe judecător la judecătorii şi de 383 cauze pe judecător la tribunal.

# Creştere la judecătorii, faţă de 2015

Pentru comparaţie, în anul 2015, la judecătorii încărcătura cauzelor de soluţionat a fost de 856 cauze pe judecător, iar a celor soluţionate de 554 cauze pe judecător. La tribunal, în anul 2015, încărcătura cauzelor de soluţionat a fost de 721 cauze pe judecător, iar a celor soluţionate de 501 cauze pe judecător. Faţă de anul precedent, la judecătorii, încărcătura cauzelor de soluţionat pe judecător a crescut semnificativ, de la 856 dosare la 1100,5 dosare, iar a cauzelor soluţionate a crescut de la 554 cauze la 753,6 cauze. Însă la tribunal, încărcătura cauzelor de soluţionat pe judecător a scăzut de la 721 dosare în 2015, la 577,3 dosare în 2016, iar a cauzelor soluţionate, de la 501 cauze în 2015 la 383 cauze în 2016. “În concluzie, încărcătura cauzelor de soluţionat şi al celor soluţionate pe judecător, la judecătoriile aflate în aria de competenţă a Tribunalului Maramureş continuă să înregistreze valori mari în raport cu media pe ţară, în condiţiile în care se constată o tendinţă de creştere accentuată a gradului de complexitate a dosarelor, în toate materiile (domeniile) dreptului”, au conchis reprezentanţii Tribunalului Maramureş.

Categoria de subiect: activitate; instanta; incarcatura pe judecator; bilant tribunal; maramures
Adaugati un comentariu: