Cauta:

Ce cuprinde Codul de Conduită al parlamentarilor: Aleșii trebuie să se îmbrace decent și nu au voie să folosească cuvinte indecente

Categorie: Politica | Autor: Infomm | (20 aprilie 2017, 09:45)

Ce cuprinde Codul de Conduită al parlamentarilor, elaborat de membrii comisiei juridice din Camera Deputaților. Potrivit documentului, aleșii trebuie să se îmbrace decent și nu au voie să folosească cuvinte indecente, dar și să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției.

Documentul a fost elaborat de deputații juriști și își propune să reglementeze normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.

Deputata PSD Oana Florea, din comisia juridică spune că un astfel de Cod este necesar și din perspectiva Raportului de monitorizare al Comisiei Europene (MCV), care a solicitat de fiecare dată elaborarea acestui act normativ, în care să fie incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și la modalitatea de exercitare a mandatului de parlamentar.

”Prezentul Cod de conduită este de inspirație franceză și cuprinde reguli de conduită care au scopul de a crește încrederea cetățenilor în reprezentanții lor aleși. În același timp, reglementările cuprinse în Cod se referă la principiile care trebuie să stea la baza întregii activități exercitate în cursul mandatului încredințat: legalitatea, integritatea, independența, obiectivitatea, transparența, onestitatea, etc. Adoptarea unui Cod de conduită al parlamentarilor are în vedere promovarea și asigurarea unei conduite etice, oneste, obiective, care să combată comportamentele contrare eticii și deontologiei, să statornicească reguli referitoare la drepturi și responsabilități și să garanteze o apărare împotriva unor comportamente nepotrivite sau abuzive”, afirmă social-democrata.

Ea mai menționează că acest Cod de conduită ”garantează libertatea de exprimare în limita decenței, transparența activităților parlamentarilor în conformitate cu legea, adoptarea unei ținute morale și vestimentare ireproșabile, utilizarea unui limbaj corespunzător funcției și misiunii încredințate de către cetățeni în exercitarea mandatului. Reglementările Codului sunt corelate și se completează cu legislația relativă la statutul parlamentarilor, la incompatibilități și conflicte de interese, precum și la declararea averilor sau a cadourilor legale, de protocol, primite în decursul mandatului.

Ce reguli trebuie să respecte parlamentarii în exercitarea mandatului

În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de imparțialitate, luând în considerare interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

Aleșii au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a-și exercita mandatul într-o manieră transparentă.

Articolul șase din Cod se referă la ”Exemplaritate”: ”Deputaţii şi senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită şi ţinută solemnitatea şedinţelor parlamentare și bunul mers al activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor parlamentare. Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase”, sunt regulile pe care cei ajunși în Parlament trebuie să le respecte.

De asemenea, aleșii trebuie să respecte reputația instituției Parlamentului. ”Deputații și senatorii au obligația ca prin acțiunile desfășurate să nu aducă prejudicii imaginii și reputației Parlamentului”, se arată în document.Ei sunt obligați, prin acest Cod, să declare toate cadourile și avantajele primite în exercițiul funcției.

Codul impune reguli și în privința relației aleșilor cu cetățenii care i-au votat. astfel, parlamentarii trebuie să informeze constant alegătorii despre inițiativele pe care le au în Parlament dar și despre ”punctele de vedere pe care le au în procesul legislativ”. Deputații și senatorii trebuie să precizeze, înainte de efectuarea unei deplasări în interes de serviciu, modul de finanțare a acesteia dar și programul pe care îl are în această deplasare.

Nerespectarea Codului de conduită se aduce la cunoștința comisiei juridice, care va elabora un raport, în maxim 30 de zile. Prin acest raport se pot propune sancțiuni, în conformitate cu Regulamentul Camerei din care face parte respectivul parlamentar.

sursa: libertatea.ro

Categoria de subiect: codul de conduita al parlamentarilor; imbracaminte decenta; comisia juridica
Adaugati un comentariu: